Vietnamese japanese English Chinese

Giới thiệu

Từ điển mở online Nhật Việt Searchdi là công cụ tra cứu ngôn ngữ của các nhân viên FPT Software trong quá trình làm việc và học tập. Vốn từ vựng công nghệ thông tin phong phú được tổng hợp bởi hàng trăm phiên biên dịch trong nhiều nhiều năm, và không ngừng được bổ sung mỗi ngày.

Chúng tôi nhận thấy những công cụ tra cứu ngôn ngữ trực tuyến về lĩnh vực IT còn hạn chế. Do vậy, xin chia sẻ đến cộng đồng trang searchdi.io như một kênh tra cứu phục vụ cho công việc và học tập. Rất mong nhận được sự đóng góp của tất cả mọi người để nội dung trong trang web này ngày càng phong phú và hữu dụng cho cộng đồng.

Mọi liên hệ, xin liên lạc tới [email protected]

 

Introduction